നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

32 ഠഫാ.
N 15 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 22°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 32°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 100%
സമയത്തുള്ള 18/04 12:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Fort Macleod Agcm, Alta
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Fort Macleod Agcm, Alta >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 21°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 19°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 27°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

° ,
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ

° ,
Taloyoak, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ

° ,
Arctic Bay, ക്യാനഡ

° ,
Igloolik, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും

° ,
Hall Beach, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും