અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

27 °F
S 6 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 20°
ડ્યુપોઇન્ટ: 10°
ભેજ: 43.6%
ના રોજ 19/02 02:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Mossleigh Agcm, Alta
ભૂતકાળના અવલોકનો, Mossleigh Agcm, Alta >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 32°
લઘુત્તમ: 12°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 43°
લઘુત્તમ: 16°
શુક્રવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 39°
લઘુત્તમ: 19°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

87° સ્પષ્ટ Purnululu National Park, ઓસ્ટ્રેલિયા
Aliskerovo, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -50°

85° Gayndah, ઓસ્ટ્રેલિયા
Hall Beach, કેનેડા સ્પષ્ટ -40°

83° આંશિક વાદળછાયું Tennant Creek, ઓસ્ટ્રેલિયા
Baranikha, રશિયા ઘેરાયેલું -36°

78° સ્પષ્ટ Bongued, ફિલિપાઇન્સ
Resolute, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -33°

73° સ્પષ્ટ લન્જા, ભારત
Salluit, કેનેડા વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -24°