અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 26 °F
E 2 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 26°
ડ્યુપોઇન્ટ: 22°
ભેજ: 86.5%
દ્રશ્યતા: 12 માઇલ
ના રોજ 11/12 09:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Livno
ભૂતકાળના અવલોકનો, Livno >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 43°
લઘુત્તમ: 21°
કાલે
ઘેરાયેલું અને બરફ
મહત્તમ: 37°
લઘુત્તમ: 27°
શુક્રવાર
ઘેરાયેલું અને ભીનો  બરફ
મહત્તમ: 41°
લઘુત્તમ: 34°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

105° Tibooburra, ઓસ્ટ્રેલિયા
Amga, રશિયા -47°

101° Winton, ઓસ્ટ્રેલિયા
Belichan, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -47°

99° સ્પષ્ટ Ayers Rock, ઓસ્ટ્રેલિયા
Pokrovsk, રશિયા -47°

99° સ્પષ્ટ Kata Tjuta, ઓસ્ટ્રેલિયા
Susuman, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -47°

99° સ્પષ્ટ Yulara, ઓસ્ટ્રેલિયા
Batagay, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -46°