ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
మేఘావృతమై మరియు తుంపరులు
ఎక్కువ : 19°
తక్కువ: 11°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 22°
తక్కువ: 12°
ఆదివారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 24°
తక్కువ: 14°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

48° ప్రశాంతంగా ఉంది An Nāşirīyah, ఇరాక్
Oruro, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది -7°

47° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Başrah, ఇరాక్
El Calafate, అర్జెంటీనా మేఘావృతం -5°

47° ప్రశాంతంగా ఉంది Ābādān, ఇరాన్
Atocha, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది -4°

46° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Majarr al Kabīr, ఇరాక్
Coihaique, చిలీ మేఘావృతం

45° పాక్షికంగా మేఘావృతం Mulayjah, సౌదీ అరేబియా
Caviahue, అర్జెంటీనా దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి వర్షం