અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ 55 °F
S 3 માઇલ પ્રતિ કલાક
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
ના જેવું લાગે છે: 55°
બેરોમિટર: 30.0 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 54°
ભેજ: 93.6%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 07/07 12:20 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Graz-Thalerhof-Flughafen
ભૂતકાળના અવલોકનો, Graz-Thalerhof-Flughafen >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 73°
લઘુત્તમ: 50°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 79°
લઘુત્તમ: 54°
ગુરુવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 82°
લઘુત્તમ: 63°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

113° વાદળછાયું Poston, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Villa O'Higgins, ચિલિ સ્પષ્ટ 13°

112° સ્પષ્ટ Arizona Village, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Arthur’s Pass, ન્યુઝીલેન્ડ 38°

112° સ્પષ્ટ Needles, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Mount Cook National Park, ન્યુઝીલેન્ડ 38°

109° સ્પષ્ટ Bluewater, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Mt. Cheeseman Ski Resort, ન્યુઝીલેન્ડ 38°

109° સ્પષ્ટ Guadalupe Victoria, મેક્સિકો
Temple Basin, ન્યુઝીલેન્ડ 38°