நடப்பு சூழ்நிலைகள்

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 54°
குறை: 39°
நாளை
மிகத் தெளிவாக
அதிக: 63°
குறை: 41°
செவ்வாய்
மிகத் தெளிவாக
அதிக: 61°
குறை: 37°

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

81° தெளிவு San Carlos, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
McMurdo Station, Antarctica தெளிவு

77° மேகமூட்டமாக Chandler, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
Savissivik, கிரீன்லாந்து 23°

75° தெளிவு Ak-Chin Village, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
Cape Dorset, கனடா அதிமேகமூட்டம் 25°

75° தெளிவு Maricopa, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
Omarama, நியூசிலாந்து 25°

75° தெளிவு Stanfield, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
Grise Fiord, கனடா 29°