നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 57 ഠഫാ.
SW 9 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 57°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 67.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 31/05 01:50 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Linz / Hoersching-Flughafen
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Linz / Hoersching-Flughafen >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 50°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 48°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 50°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

85° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Phoenix, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica തെളിഞ്ഞ

85° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tempe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 22°

77° മേഘാവ്യതമായ Chandler, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Salluit, ക്യാനഡ 23°

77° മേഘാവ്യതമായ Santan, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Ohau Snow Fields, ന്യൂസിലാന്‍റ് 25°

77° മേഘാവ്യതമായ Sun Lakes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mount Cook National Park, ന്യൂസിലാന്‍റ് 28°