நடப்பு சூழ்நிலைகள்

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 72°
குறை: 45°
நாளை
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 73°
குறை: 48°
செவ்வாய்
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 75°
குறை: 52°

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

106° தெளிவு Ābādān, ஈரான்
San Antonio de los Cobres, அர்ஜென்டினா தெளிவு 28°

105° தெளிவு Mulayjah, சவூதி அரேபியா
Santa Bárbara, பொலிவியா தெளிவு 28°

102° தெளிவு Az Zubayr, ஈராக்
Colquiri, பொலிவியா தெளிவு 34°

100° ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் Rāmhormoz, ஈரான்
Machacamarca, பொலிவியா தெளிவு 34°

100° ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் Rāmshīr, ஈரான்
Vizcachane, பெரு தெளிவு 34°