നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 48°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

106° തെളിഞ്ഞ Ābādān, ഇറാന്‍
Culpina, ബൊളീവിയ തെളിഞ്ഞ 31°

105° തെളിഞ്ഞ Mulayjah, സൗദി അറേബ്യ
San Antonio de los Cobres, അര്‍ജന്‍റീന തെളിഞ്ഞ 31°

102° തെളിഞ്ഞ Al Başrah, ഇറാക്ക്
Villa Alota, ബൊളീവിയ തെളിഞ്ഞ 31°

102° തെളിഞ്ഞ Az Zubayr, ഇറാക്ക്
Machacamarca, ബൊളീവിയ തെളിഞ്ഞ 34°

100° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Āghā Jārī, ഇറാന്‍
Oruro, ബൊളീവിയ തെളിഞ്ഞ 34°