ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ :
తక్కువ:
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 15°
తక్కువ:
ఆదివారం
దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు
ఎక్కువ : 16°
తక్కువ:

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

31° ప్రశాంతంగా ఉంది పిత్తూ, భారత దేశం
Sarylakh, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు -42°

30° ప్రశాంతంగా ఉంది Kununurra, ఆస్ట్రేలియా
Gjoa Haven, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది -36°

28° ప్రశాంతంగా ఉంది కల్యాణ్, భారత దేశం
Igloolik, కెనడా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -35°

28° ప్రశాంతంగా ఉంది వసింద్, భారత దేశం
Pond Inlet, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది -35°

28° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   వాడ, భారత దేశం
Coral Harbour, కెనడా మేఘావృతమై మరియు మంచు తుంపరులు  -32°