நடப்பு சூழ்நிலைகள்

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக:
குறை:
நாளை
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 15°
குறை:
ஞாயிறு
அதிமேகமூட்டமும் சாரல்களும்
அதிக: 16°
குறை:

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

31° தெளிவு புத்தூர், இந்தியா
Oymyakon, ரஷ்யா தெளிவு -44°

28° தெளிவு கல்யாண், இந்தியா
Kugaaruk, கனடா -41°

28° தெளிவு பட்லபூர், இந்தியா
Iqaluit, கனடா ஓரளவுக்கு மேகமூட்டமும் பனிச் சாரல்களும் -39°

28° தெளிவு பிவாண்டி, இந்தியா
Pangnirtung, கனடா ஓரளவுக்கு மேகமூட்டமும் பனிச் சாரல்களும் -38°

25° தெளிவு மாதிரேன், இந்தியா
Taloyoak, கனடா ஓரளவுக்கு மேகமூட்டமும் பனிச் சாரல்களும் -36°