ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు తడిమంచు
ఎక్కువ : 36°
తక్కువ: 25°
రేపు
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 28°
తక్కువ: 23°
సోమవారం
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తేలికపాటి మంచు
ఎక్కువ : 28°
తక్కువ: 10°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

91° పాక్షికంగా మేఘావృతం Zirándaro, మెక్సికో
Sarylakh, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -60°

86° మేఘావృతం Buenos Aires, మెక్సికో
Artyk, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -58°

86° మేఘావృతం Felipe Carrillo Puerto, మెక్సికో
Verkhoyansk, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -58°

86° మేఘావృతం Nueva Italia de Ruiz, మెక్సికో
Batagay, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -54°

74° ప్రశాంతంగా ఉంది Longreach, ఆస్ట్రేలియా
Dawson, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది -51°