நடப்பு சூழ்நிலைகள்

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
மேகமூட்டமும் பனிச்சாரல்களும்
அதிக: 34°
குறை: 18°
நாளை
தெளிவு
அதிக: 36°
குறை: 19°
வியாழன்
அதிமேகமூட்டமும் பனியும்
அதிக: 32°
குறை: 16°

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

87° தெளிவு Alice Springs, ஆஸ்திரேலியா
Solnechnyy, ரஷ்யா தெளிவு -45°

86° தெளிவு Moree, ஆஸ்திரேலியா
Ynykchanskiy, ரஷ்யா தெளிவு -45°

83° Roebourne, ஆஸ்திரேலியா
Nyurba, ரஷ்யா தெளிவு -44°

83° தெளிவு Roma, ஆஸ்திரேலியா
Ust'-Maya, ரஷ்யா தெளிவு -44°

81° தெளிவு Mount Isa, ஆஸ்திரேலியா
Amga, ரஷ்யா அதிமேகமூட்டம் -38°