നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 25°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 23°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഞ്ഞും
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 10°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

91° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Zirándaro, മെക്സിക്കോ
Ust'-Nera, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -60°

86° മേഘാവ്യതമായ Antunes, മെക്സിക്കോ
Batagay, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -54°

86° മേഘാവ്യതമായ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -51°

86° മേഘാവ്യതമായ Tepalcatepec, മെക്സിക്കോ
Mayo, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -49°

80° തെളിഞ്ഞ Cloncurry, ഓസ്ട്രേലിയ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°