நடப்பு சூழ்நிலைகள்

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 17°
குறை:
நாளை
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 16°
குறை:
ஞாயிறு
அதிமேகமூட்டமும் மழையும்
அதிக: 12°
குறை:

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

41° தெளிவு Mojave Ranch Estates, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
McMurdo Station, Antarctica அதிமேகமூட்டமும் லேசான பனியும் -18°

39° தெளிவு Blythe, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
Coral Harbour, கனடா மேகமூட்டமாக -7°

38° தெளிவு Big River, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
Grytviken, தெற்கு ஜார்ஜியா மற்றும் தெற்�� -6°

38° தெளிவு Bluewater, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
Cape Dorset, கனடா அதிமேகமூட்டம் -5°

38° தெளிவு Tacna, யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ்
Tsetserleg, மங்கோலியா அதிமேகமூட்டமும் லேசான பனியும்