നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 57°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 81°
നിമ്ന: 55°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 88°
നിമ്ന: 59°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

112° മേഘാവ്യതമായ Ehrenberg, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica തെളിഞ്ഞ -8°

112° തെളിഞ്ഞ Heroica Caborca, മെക്സിക്കോ
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 22°

111° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Broken River Ski Area, ന്യൂസിലാന്‍റ് 37°

109° തെളിഞ്ഞ Big River, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Caviahue, അര്‍ജന്‍റീന 43°

109° തെളിഞ്ഞ Bluewater, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Perisher, ഓസ്ട്രേലിയ തെളിഞ്ഞ 43°