ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 81°
తక్కువ: 55°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తుంపరలు
ఎక్కువ : 81°
తక్కువ: 50°
మంగళవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 66°
తక్కువ: 45°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Başrah al Qadīmah, ఇరాక్
Puerto Natales, చిలీ ప్రశాంతంగా ఉంది 28°

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Hufūf, సౌదీ అరేబియా
Goose Green Settlement, ఫాల్క్‌ల్యాండ్ దీవులు (ఇస్లా�� పాక్షికంగా మేఘావృతం 30°

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Munayzilah, సౌదీ అరేబియా
Totoral, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 36°

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Qurayn, సౌదీ అరేబియా
Santa Bárbara, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 43°

84° ప్రశాంతంగా ఉంది Ash Shaqrā', క్వతార్
Villa Alota, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 43°