ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 81°
ಇಗೋ: 55°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: 81°
ಇಗೋ: 50°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 45°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

101° ಸ್ವಚ್ಛ Arizona Village, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Río Gallegos, ಅರ್ಜೆಂಟೀನ 21°

98° ಸ್ವಚ್ಛ I-n-Salah, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ
Lithgow, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಸ್ವಚ್ಛ 42°

97° Reggane, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ
Arthur’s Pass, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ 45°

89° Taoudenni, ಮಾಲೀ
Mt. Cheeseman Ski Resort, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ 45°

77° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Fkih Ben Salah, ಮೊರೊಕ್ಕೊ
Temple Basin, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ 45°