ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 70°
తక్కువ: 45°
రేపు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 79°
తక్కువ: 46°
మంగళవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 81°
తక్కువ: 48°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

79° మేఘావృతం Gilbert, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Grytviken, సౌత్ జార్జియా మరియు సౌత్ శాండ� 23°

79° మేఘావృతం San Carlos, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Ivujivik, కెనడా దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 25°

79° మేఘావృతం Santan, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Kullorsuaq, గ్రీన్‌లాండ్ 25°

75° ప్రశాంతంగా ఉంది Ak-Chin Village, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Omarama, న్యూజిలాండ్ 25°

75° ప్రశాంతంగా ఉంది Stanfield, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Kangxiwar, చైనా 51°