ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ

3 ਦਿਵਸੀ ਸੰਭਵਤਾ

ਅੱਜ
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੱਦਲ
ਅਧਿਕਤਮ: 79°
ਨਿਯੂਨਤਮ: 50°
ਕੱਲ
ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਣਗੇ
ਅਧਿਕਤਮ: 84°
ਨਿਯੂਨਤਮ: 55°
ਮੰਗਲਵਾਰ
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ
ਅਧਿਕਤਮ: 82°
ਨਿਯੂਨਤਮ: 61°

10 ਦਿਵਸੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ >

5 ਦਿਨ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵੇਰਵਾ

106° ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ Al Farwānīyah, ਕੂਵੈਤ
San Cristóbal, ਬੋਲੀਵਿਆ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ 28°

106° ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ Ābādān, ਈਰਾਨ
Uyuni, ਬੋਲੀਵਿਆ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ 28°

102° ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ Al Başrah, ਈਰਾਕ
Villa Alota, ਬੋਲੀਵਿਆ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ 28°

100° ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੱਦਲ Rāmshīr, ਈਰਾਨ
Colquiri, ਬੋਲੀਵਿਆ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ 34°

100° ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੱਦਲ Āghā Jārī, ਈਰਾਨ
Llallagua, ਬੋਲੀਵਿਆ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ 34°