અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 79°
લઘુત્તમ: 50°
કાલે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 84°
લઘુત્તમ: 55°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 82°
લઘુત્તમ: 61°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

106° સ્પષ્ટ Janūb as Surrah, કુવૈત
McMurdo Station, Antarctica ઘેરાયેલું -14°

106° સ્પષ્ટ Ābādān, ઇરાન
Grytviken, સાઉથ જ્યોર્જિયા અને સાઉથ સેન્� 28°

102° સ્પષ્ટ Al Başrah al Qadīmah, ઇરાક
San Antonio de los Cobres, આર્જેન્ટાઇન સ્પષ્ટ 28°

100° આંશિક વાદળછાયું Rāmhormoz, ઇરાન
Villazón, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 28°

98° સ્પષ્ટ Nāḩiyat al Fuhūd, ઇરાક
Vizcachane, પેરુ સ્પષ્ટ 34°