ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 70°
తక్కువ: 48°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 70°
తక్కువ: 50°
మంగళవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 73°
తక్కువ: 52°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

99° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Farwānīyah, కువైట్
McMurdo Station, Antarctica దట్టమైన మబ్బులు -14°

99° ప్రశాంతంగా ఉంది Ābādān, ఇరాన్
Grytviken, సౌత్ జార్జియా మరియు సౌత్ శాండ� 26°

98° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Başrah, ఇరాక్
Atocha, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 39°

98° Al Wafrah, కువైట్
Culpina, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 39°

90° ప్రశాంతంగా ఉంది Borāzjān, ఇరాన్
Uyuni, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 39°