நடப்பு சூழ்நிலைகள்

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 70°
குறை: 48°
நாளை
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 70°
குறை: 50°
செவ்வாய்
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 73°
குறை: 52°

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

101° தெளிவு Mulayjah, சவூதி அரேபியா
Oruro, பொலிவியா தெளிவு 30°

99° தெளிவு Ābādān, ஈரான்
Atocha, பொலிவியா தெளிவு 42°

88° ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் Behbahān, ஈரான்
Culpina, பொலிவியா தெளிவு 42°

88° ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் Rāmshīr, ஈரான்
San Cristóbal, பொலிவியா தெளிவு 42°

88° ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் Āghā Jārī, ஈரான்
Villazón, பொலிவியா தெளிவு 42°