ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

51 °F
ఇలా అనిపిస్తుంది: 51°
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 36°
తేమ: 56%
ఇప్పటి వరకు 23/09 03:00 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు East Sale Aerodrome
గత పరిశీలనలు , East Sale Aerodrome >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 68°
తక్కువ: 52°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తుంపరలు
ఎక్కువ : 64°
తక్కువ: 39°
శనివారం
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తేలికపాటి వర్షం
ఎక్కువ : 50°
తక్కువ: 36°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

95° ప్రశాంతంగా ఉంది Bermuda Dunes, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Artyk, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది 15°

89° ప్రశాంతంగా ఉంది Arizona Village, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Qaarsut, గ్రీన్‌లాండ్ దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 26°

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Mohave Valley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Ukkusissat, గ్రీన్‌లాండ్ దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 26°

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Willow Valley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Priiskovyy, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు   27°

77° ప్రశాంతంగా ఉంది Guadalupe Victoria, మెక్సికో
Qeqertaq, గ్రీన్‌లాండ్ ప్రశాంతంగా ఉంది 30°