અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

51 °F
ના જેવું લાગે છે: 51°
ડ્યુપોઇન્ટ: 36°
ભેજ: 56%
ના રોજ 23/09 03:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું East Sale Aerodrome
ભૂતકાળના અવલોકનો, East Sale Aerodrome >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 68°
લઘુત્તમ: 52°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 39°
શનિવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 50°
લઘુત્તમ: 36°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

97° સ્પષ્ટ Calexico, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Kullorsuaq, ગ્રિનલેન્ડ 24°

89° સ્પષ્ટ Needles, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Maarmorilik, ગ્રિનલેન્ડ ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 26°

88° સ્પષ્ટ Blythe, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Ukkusissat, ગ્રિનલેન્ડ ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 26°

82° સ્પષ્ટ Mojave Ranch Estates, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Tasiusaq, ગ્રિનલેન્ડ ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 27°

77° સ્પષ્ટ Estación Coahuila, મેક્સિકો
Belogorsk, રશિયા ઘેરાયેલું અને બરફનો વરસાદ 32°