ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 90 °F
NE 14 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 90°
బేరోమీటర్: 29.9 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 47°
తేమ: 23%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 19/04 12:30 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Cloncurry Composite
గత పరిశీలనలు , Cloncurry Composite >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 91°
తక్కువ: 70°
రేపు
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 93°
తక్కువ: 72°
బుధవారం
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 95°
తక్కువ: 66°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

77° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Manzilah, ఈజిప్ట్
McMurdo Station, Antarctica దట్టమైన మబ్బులు -20°

76° పాక్షికంగా మేఘావృతం Ati, చాద్
Pond Inlet, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది -4°

° ,
Arctic Bay, కెనడా

° ,
Chesterfield Inlet, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు

° ,
Repulse Bay, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు