നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 47 ഠഫാ.
NW 8 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 42°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 99.3%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 0 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/09 04:20 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ballarat
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ballarat >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 34°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 30°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

100° തെളിഞ്ഞ Guadalupe Victoria, മെക്സിക്കോ
Anaktuvuk Pass, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ 12°

98° തെളിഞ്ഞ Calexico, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ 15°

93° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Oymyakon, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 17°

90° തെളിഞ്ഞ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Qaarsut, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ട് 26°

90° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Amga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ 28°