ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

42 °F
SW 4 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 39°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 24°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 47.3%
ಈಗ 30/09 06:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Tavescan
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Tavescan >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 52°
ಇಗೋ: 39°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 50°
ರವಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 73°
ಇಗೋ: 55°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

86° ಸ್ವಚ್ಛ Hanchuan, ಚೈನಾ
Tashanta, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 20°

86° ಸ್ವಚ್ಛ Xianning, ಚೈನಾ
Aykhal, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು 21°

86° ಸ್ವಚ್ಛ Xiantao, ಚೈನಾ
Severnyy, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು 23°

86° ಸ್ವಚ್ಛ Xiaogan, ಚೈನಾ
Ölgiy, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 25°

86° ಸ್ವಚ್ಛ Yingcheng, ಚೈನಾ
Pituffik, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ 26°