നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

47 ഠഫാ.
NW 4 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 46°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 23°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 38%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 28/11 02:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച La Molina
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, La Molina >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 23°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 34°
വ്യാഴം
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 25°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

81° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Agua Fría, ഹോന്‍ഡുരസ്
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -34°

75° മേഘാവ്യതമായ Nuevo Churumuco, മെക്സിക്കോ
Stoyba, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -21°

73° മേഘാവ്യതമായ Antunes, മെക്സിക്കോ
Tokur, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -21°

73° മേഘാവ്യതമായ Apatzingán de la Constitución, മെക്സിക്കോ
Ynykchanskiy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -16°

73° മേഘാവ്യതമായ Felipe Carrillo Puerto, മെക്സിക്കോ
Debin, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും