നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

38 ഠഫാ.
E 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 38°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 12°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 29.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 27/11 02:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച La Molina
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, La Molina >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 25°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 21°
ചൊവ്വ
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 19°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° തെളിഞ്ഞ Bantug, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -57°

79° തെളിഞ്ഞ Calepaan, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Batagay, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -49°

79° തെളിഞ്ഞ Carusucan, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -47°

79° തെളിഞ്ഞ Gueset, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Nizhniy Bestyakh, റഷ്യ -42°

79° തെളിഞ്ഞ Magallanes, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Zhatay, റഷ്യ -42°