നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 70 ഠഫാ.
S 9 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 70°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.8 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 59°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 68.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 18/09 04:50 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Stockholm / Bromma
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Stockholm / Bromma >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 59°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 61°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

113° തെളിഞ്ഞ Nāḩiyat al Fuhūd, ഇറാക്ക്
McMurdo Station, Antarctica മേഘാവ്യതമായ

110° തെളിഞ്ഞ Ad Dīwānīyah, ഇറാക്ക്
Sachs Harbour, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഴയും 12°

110° തെളിഞ്ഞ `Afak, ഇറാക്ക്
Cambridge Bay, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഞ്ഞും 21°

109° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ar Rumaythah, ഇറാക്ക്
Faro, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 23°

100° മൂടല്‍കെട്ട് Marawī, സുഡാന്‍
Tashanta, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 40°