ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 70 °F
S 9 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 70°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.8 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 59°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 68.6%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 18/09 04:50 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Stockholm / Bromma
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Stockholm / Bromma >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 72°
ಇಗೋ: 59°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 73°
ಇಗೋ: 61°
ಗುರುವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 54°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

113° ಸ್ವಚ್ಛ An Nāşirīyah, ಇರಾಕ್
Norman Wells, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 12°

110° ಸ್ವಚ್ಛ Ad Dīwānīyah, ಇರಾಕ್
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 21°

108° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Al Qayşūmah, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ
Faro, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 23°

100° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Marawī, ಸೂಡಾನ್
Kugaaruk, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು 30°

95° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Tombouctou, ಮಾಲೀ
Kangxiwar, ಚೈನಾ ಸ್ವಚ್ಛ 53°