ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

29 °F
SE 2 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 29°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 27°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 90.4%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 14/12 08:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Baza, Cruz Roja
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Baza, Cruz Roja >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 37°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 37°
ಶನಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 25°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

73° Maltahöhe, ನಮೀಬಿಯಾ
Batagay, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -52°

73° Mariental, ನಮೀಬಿಯಾ
Ust'-Kuyga, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -48°

68° ಸ್ವಚ್ಛ Bentiu, ಸೂಡಾನ್
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -42°

68° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Rumbek, ಸೂಡಾನ್
Ynykchanskiy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -37°

68° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Wāw, ಸೂಡಾನ್
Olëkminsk, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -28°