നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 81 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 81°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 30.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 16/07 09:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Madrid / Cuatro Vientos
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Madrid / Cuatro Vientos >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 86°
നിമ്ന: 64°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 93°
നിമ്ന: 66°
ബുധന്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 91°
നിമ്ന: 64°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

107° തെളിഞ്ഞ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mokhotlong, ലെസോതൊ 34°

107° തെളിഞ്ഞ Mojave Ranch Estates, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kokstad, സൗത് ആഫ്രിക്ക 36°

102° തെളിഞ്ഞ Big River, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Reitz, സൗത് ആഫ്രിക്ക തെളിഞ്ഞ 41°

101° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Frankfort, സൗത് ആഫ്രിക്ക 45°

93° Furnace Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Morococha, പെറു ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 55°