ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు   21 °F
SW 9 mph
దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు
ఇలా అనిపిస్తుంది: 11°
బేరోమీటర్: 29.7 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 17°
తేమ: 81.9%
దృష్టి గోచరత: 2 mi
ఇప్పటి వరకు 19/10 12:00 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Saskylah
గత పరిశీలనలు , Saskylah >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 19°
తక్కువ: 14°
రేపు
దట్టమైన మబ్బులు
ఎక్కువ : 19°
తక్కువ:
ఆదివారం
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 14°
తక్కువ:

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

82° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   Elesbão Veloso, బ్రెజిల్
Artyk, రష్యా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -6°

81° ప్రశాంతంగా ఉంది Timon, బ్రెజిల్
Belichan, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది

81° ప్రశాంతంగా ఉంది União, బ్రెజిల్
Oymyakon, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు

77° పాక్షికంగా మేఘావృతం Cacimbinhas, బ్రెజిల్
Zyryanka, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 13°

77° పాక్షికంగా మేఘావృతం Pão de Açúcar, బ్రెజిల్
Нежданинское, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు   17°