અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

વાદળછાયું 72 °F
વાદળછાયું
ના જેવું લાગે છે: 72°
બેરોમિટર: 30.1 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 43°
ભેજ: 34.8%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 25/06 06:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Moskva
ભૂતકાળના અવલોકનો, Moskva >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 73°
લઘુત્તમ: 59°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 77°
લઘુત્તમ: 59°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 81°
લઘુત્તમ: 59°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

114° સ્પષ્ટ Rāmshīr, ઇરાન
Ccolo, પેરુ સ્પષ્ટ 34°

113° સ્પષ્ટ Al Hārithah, ઇરાક
Santa Lucía, પેરુ સ્પષ્ટ 34°

113° સ્પષ્ટ Shādegān, ઇરાન
Mt. Robert, Nelson Ski Club, ન્યુઝીલેન્ડ 37°

113° સ્પષ્ટ Ābādān, ઇરાન
Murchison, ન્યુઝીલેન્ડ 43°

109° સ્પષ્ટ Ahvāz, ઇરાન
Takaka, ન્યુઝીલેન્ડ 44°