અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ 37 °F
E 2 માઇલ પ્રતિ કલાક
ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ
ના જેવું લાગે છે: 37°
બેરોમિટર: 30.2 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 36°
ભેજ: 97.2%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 19/02 02:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Targu Jiu
ભૂતકાળના અવલોકનો, Targu Jiu >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને ભીનો  બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 41°
લઘુત્તમ: 32°
કાલે
ઘેરાયેલું અને બરફ
મહત્તમ: 37°
લઘુત્તમ: 34°
બુધવાર
ઘેરાયેલું અને ભીનો  બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 39°
લઘુત્તમ: 34°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

103° સ્પષ્ટ Selwyn Snowfields, ઓસ્ટ્રેલિયા
Whale Cove, કેનેડા વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -44°

101° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Mount Isa, ઓસ્ટ્રેલિયા
Baker Lake, કેનેડા સ્પષ્ટ -40°

96° Tibooburra, ઓસ્ટ્રેલિયા
Arviat, કેનેડા સ્પષ્ટ -38°

94° સ્પષ્ટ Tennant Creek, ઓસ્ટ્રેલિયા
Salluit, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -22°

76° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Lumphăt, કમ્બોડિયા
Kuujjuaq, કેનેડા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -15°