നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 41 ഠഫാ.
E 2 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 41°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 40°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 95.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 3 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/10 08:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Petrosani
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Petrosani >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 45°
ഞായര്‍
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 39°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° തെളിഞ്ഞ Amarante, ബ്രസീല്‍
Myaundzha, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Elesbão Veloso, ബ്രസീല്‍
Shirokiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ

81° തെളിഞ്ഞ União, ബ്രസീല്‍
Susuman, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ

77° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Cacimbinhas, ബ്രസീല്‍
Oymyakon, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും

77° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Porto da Folha, ബ്രസീല്‍
Нежданинское, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 17°