നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

49 ഠഫാ.
E 6 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 47°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 41°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 73%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/09 03:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Taupo Aws
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Taupo Aws >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 43°
വെള്ളി
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

109° തെളിഞ്ഞ An Nāşirīyah, ഇറാക്ക്
McMurdo Station, Antarctica മേഘാവ്യതമായ

109° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ As Samāwah, ഇറാക്ക്
Norman Wells, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 18°

109° തെളിഞ്ഞ `Afak, ഇറാക്ക്
Faro, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 21°

105° തെളിഞ്ഞ Al Ḩayy, ഇറാക്ക്
Paulatuk, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഞ്ഞും 21°

97° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tombouctou, മാലി
Tashanta, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 33°