നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 68 ഠഫാ.
NE 7 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 68°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 55°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 62.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 20/09 02:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Messina
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Messina >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 68°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 68°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 70°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° Bayjī, ഇറാക്ക്
Grise Fiord, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ 25°

91° Karbalā', ഇറാക്ക്
Aliskerovo, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 28°

91° Saddat al Hindīyah, ഇറാക്ക്
Dundas, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ട് 30°

84° തെളിഞ്ഞ Ash Shināfīyah, ഇറാക്ക്
Smoot, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും 37°

81° തെളിഞ്ഞ Al Musayyib, ഇറാക്ക്
Maverick Mountain, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മേഘാവ്യതമായ 46°