અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 80 °F
E 7 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 80°
બેરોમિટર: 29.3 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 45°
ભેજ: 29.5%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 20/08 01:30 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Sirjan
ભૂતકાળના અવલોકનો, Sirjan >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 100°
લઘુત્તમ: 72°
કાલે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 102°
લઘુત્તમ: 68°
બુધવાર
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 99°
લઘુત્તમ: 64°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

113° આંશિક વાદળછાયું Bullhead City, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Charlotte Pass, ઓસ્ટ્રેલિયા 18°

113° આંશિક વાદળછાયું Laughlin, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Maarmorilik, ગ્રિનલેન્ડ ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ 47°

113° આંશિક વાદળછાયું Mohave Valley, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Hacienda Huancane, પેરુ વાદળછાયું 54°

106° સ્પષ્ટ San Carlos, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Llongasora, પેરુ વાદળછાયું 54°

104° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Mesa, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Pujocucho, પેરુ વાદળછાયું 54°