અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

આંશિક વાદળછાયું 72 °F
આંશિક વાદળછાયું
ના જેવું લાગે છે: 72°
બેરોમિટર: 29.9 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 54°
ભેજ: 53%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 20/08 01:50 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Larissa Airport
ભૂતકાળના અવલોકનો, Larissa Airport >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 86°
લઘુત્તમ: 61°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 86°
લઘુત્તમ: 59°
બુધવાર
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 90°
લઘુત્તમ: 59°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

113° આંશિક વાદળછાયું Bullhead City, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Thredbo Alpine Resort, ઓસ્ટ્રેલિયા 36°

113° આંશિક વાદળછાયું Mojave Ranch Estates, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Dragali Skisenter, નોર્વે 37°

112° સ્પષ્ટ Bermuda Dunes, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Llongasora, પેરુ વાદળછાયું 54°

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Guadalupe, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Vizcachane, પેરુ વાદળછાયું 54°

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Phoenix, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Villa Alota, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 60°