നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 82 ഠഫാ.
N 20 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 82°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.8 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 56°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 41.3%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 20/08 12:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Tatoi
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Tatoi >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 88°
നിമ്ന: 73°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 86°
നിമ്ന: 73°
ബുധന്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 88°
നിമ്ന: 73°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

113° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Laughlin, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mount Cook National Park, ന്യൂസിലാന്‍റ് 31°

113° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Dragali Skisenter, നോര്‍വെ 37°

113° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Mojave Ranch Estates, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Tandil, അര്‍ജന്‍റീന ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും ചാറ്റല്‍ മഴയും 40°

112° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Maarmorilik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും 47°

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tempe Junction, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Pujocucho, പെറു മേഘാവ്യതമായ 54°