നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 46 ഠഫാ.
NE 8 എം.പി.എച്.
ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 41°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 45°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 96%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/02 02:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Tatoi
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Tatoi >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 45°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 48°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

104° Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Rankin Inlet, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -44°

102° Quilpie, ഓസ്ട്രേലിയ
Gjoa Haven, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -38°

96° Tibooburra, ഓസ്ട്രേലിയ
Arviat, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -36°

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Lumphăt, കംബോഡിയ
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -35°

69° തെളിഞ്ഞ ലാഞ്ച, ഇന്ത്യ
Salluit, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -22°