നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 81 ഠഫാ.
NW 10 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 81°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 59°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 47.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/09 04:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Cazaux
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Cazaux >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 82°
നിമ്ന: 57°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 86°
നിമ്ന: 64°
വെള്ളി
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 77°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ Lake Havasu City, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ട് -10°

83° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Dundas, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 24°

81° തെളിഞ്ഞ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kugaaruk, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും 25°

81° തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Qeqertat, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 27°

75° തെളിഞ്ഞ Kununurra, ഓസ്ട്രേലിയ
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 27°