നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

37 ഠഫാ.
N 1 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 37°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 36°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 97.2%
സമയത്തുള്ള 20/09 01:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Col Des Mosses
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Col Des Mosses >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 32°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 39°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 41°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° Bayjī, ഇറാക്ക്
Arctic Bay, ക്യാനഡ 25°

92° Ash Shaţrah, ഇറാക്ക്
Aliskerovo, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 28°

91° Karbalā', ഇറാക്ക്
Big Sky, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മൂടല്‍കെട്ട് 36°

91° Saddat al Hindīyah, ഇറാക്ക്
Smoot, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും 37°

86° തെളിഞ്ഞ Ash Shināfīyah, ഇറാക്ക്
Maverick Mountain, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മേഘാവ്യതമായ 46°