നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

18 ഠഫാ.
N 7 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു:
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 16°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 92.4%
സമയത്തുള്ള 22/02 11:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Col Des Mosses
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Col Des Mosses >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 23°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 30°
നിമ്ന: 27°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 27°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Pangody, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -29°

77° തെളിഞ്ഞ പള്ളെ, ഇന്ത്യ
Novyy Urengoy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -27°

77° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ പൂട്ടൂര്‍, ഇന്ത്യ
Arctic Bay, ക്യാനഡ -18°

77° തെളിഞ്ഞ സന്‍വൊര്‍ദെം, ഇന്ത്യ
Clyde River, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് -17°

75° തെളിഞ്ഞ Yulara, ഓസ്ട്രേലിയ
Neriunaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മേഘാവ്യതമായ