ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

51 °F
N 7 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 51°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 49°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 96.1%
ಈಗ 22/06 05:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Col Des Mosses
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Col Des Mosses >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 43°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 45°
ರವಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 45°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

104° ಸ್ವಚ್ಛ Mesquite Creek, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Burgersdorp, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 27°

104° ಸ್ವಚ್ಛ Willow Valley, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Villa O'Higgins, ಚಿಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 27°

99° ಸ್ವಚ್ಛ Big River, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Coihaique, ಚಿಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ 39°

99° ಸ್ವಚ್ಛ Bluewater, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Huarancante, ಪೆರು ಸ್ವಚ್ಛ 39°

96° ಸ್ವಚ್ಛ Guadalupe, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Llongasora, ಪೆರು ಸ್ವಚ್ಛ 39°