અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

16 °F
N 7 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે:
ડ્યુપોઇન્ટ: 15°
ભેજ: 94%
ના રોજ 24/02 04:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Col Des Mosses
ભૂતકાળના અવલોકનો, Col Des Mosses >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 37°
લઘુત્તમ: 28°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 34°
લઘુત્તમ: 10°
સોમવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 14°
લઘુત્તમ:

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

79° સ્પષ્ટ Al Ḩawātah, સુદાન
Sarylakh, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -34°

79° સ્પષ્ટ Kūstī, સુદાન
Oymyakon, રશિયા ઘેરાયેલું -28°

79° સ્પષ્ટ Maiurno, સુદાન
Pokrovsk, રશિયા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -22°

79° સ્પષ્ટ Rabak, સુદાન
Batagay-Alyta, રશિયા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -20°

79° સ્પષ્ટ Wad Madanī, સુદાન
Chagda, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -17°