અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

51 °F
N 7 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 51°
ડ્યુપોઇન્ટ: 49°
ભેજ: 96.1%
ના રોજ 22/06 05:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Col Des Mosses
ભૂતકાળના અવલોકનો, Col Des Mosses >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 43°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 45°
રવિવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 45°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

104° સ્પષ્ટ Willow Valley, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
El Calafate, આર્જેન્ટાઇન મોટા ભાગે સ્પષ્ટ 27°

99° સ્પષ્ટ Big River, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Torres Del Paine, ચિલિ મોટા ભાગે સ્પષ્ટ 27°

99° સ્પષ્ટ Bluewater, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Villa O'Higgins, ચિલિ મોટા ભાગે સ્પષ્ટ 27°

99° સ્પષ્ટ Desert Hills, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Huarancante, પેરુ સ્પષ્ટ 39°

99° સ્પષ્ટ Lake Havasu City, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Caviahue, આર્જેન્ટાઇન ઘેરાયેલું 44°