നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

51 ഠഫാ.
SW 9 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 51°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 51°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 100%
സമയത്തുള്ള 23/11 10:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Buzenol
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Buzenol >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 39°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 28°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Piracuruca, ബ്രസീല്‍
Amga, റഷ്യ -48°

86° തെളിഞ്ഞ Khombole, സെനഗല്‍
Ynykchanskiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -46°

86° തെളിഞ്ഞ Mbaké, സെനഗല്‍
Ust'-Maya, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -45°

86° തെളിഞ്ഞ Tiébo, സെനഗല്‍
Vanavara, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -34°

84° തെളിഞ്ഞ Kanel, സെനഗല്‍
Tura, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -28°