നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

66 ഠഫാ.
W 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 66°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 57°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 71.8%
സമയത്തുള്ള 19/09 12:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Buzenol
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Buzenol >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 81°
നിമ്ന: 50°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 77°
നിമ്ന: 57°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 39°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

97° തെളിഞ്ഞ Ad Dīwānīyah, ഇറാക്ക്
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ട്

97° തെളിഞ്ഞ Al `Amārah, ഇറാക്ക്
Kugaaruk, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും 27°

94° തെളിഞ്ഞ Ar Rumaythah, ഇറാക്ക്
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 28°

91° തെളിഞ്ഞ An Nāşirīyah, ഇറാക്ക്
Norman Wells, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 39°

91° തെളിഞ്ഞ Ash Shaţrah, ഇറാക്ക്
Jasper Park Lodge, ക്യാനഡ 49°