നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

27 ഠഫാ.
SE 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 27°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 26°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 94.3%
സമയത്തുള്ള 19/02 02:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Buzenol
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Buzenol >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 28°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 25°
ബുധന്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 25°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

104° Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Whale Cove, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -44°

101° Blackall, ഓസ്ട്രേലിയ
Baker Lake, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -40°

93° തെളിഞ്ഞ Tennant Creek, ഓസ്ട്രേലിയ
Gjoa Haven, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -38°

83° തെളിഞ്ഞ Maindang, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Taloyoak, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ -31°

69° തെളിഞ്ഞ ലാഞ്ച, ഇന്ത്യ
Kuujjuaq, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -15°