અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+1 °C
E 2 મી/સેં
ના જેવું લાગે છે: -1°
બેરોમિટર: 1001.0 hPa
ડ્યુપોઇન્ટ: +1°
ભેજ: 100%
દ્રશ્યતા: 300 મી
ના રોજ 24/03 01:20 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Luxembourg / Luxembourg
ભૂતકાળના અવલોકનો, Luxembourg / Luxembourg >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +10°
લઘુત્તમ: -1°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +11°
લઘુત્તમ: +3°
સોમવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: +8°
લઘુત્તમ: +2°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+35° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Nacaome, હોન્ડ્યુરાસ
Urengoy, રશિયા -41°

+31° સ્પષ્ટ Tepalcatepec, મેક્સિકો
Igarka, રશિયા સ્પષ્ટ -34°

+30° સ્પષ્ટ Coyuca de Catalán, મેક્સિકો
Dudinka, રશિયા સ્પષ્ટ -33°

+30° સ્પષ્ટ Tlapehuala, મેક્સિકો
Gubkinskiy, રશિયા સ્પષ્ટ -33°

+30° સ્પષ્ટ Zirándaro, મેક્સિકો
Karaul, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -32°