നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

48 ഠഫാ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 48°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 37°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 66.9%
സമയത്തുള്ള 19/09 05:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Inari, Saariselkä
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Inari, Saariselkä >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 39°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 41°
വെള്ളി
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ Desert Hills, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Sachs Harbour, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 16°

88° തെളിഞ്ഞ Lake Havasu City, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Resolute, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ 25°

83° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Qaanaaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 27°

83° തെളിഞ്ഞ Cibola, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Qeqertat, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 27°

83° തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Maarmorilik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 34°