અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

16 °F
ના જેવું લાગે છે: 16°
ડ્યુપોઇન્ટ: 14°
ભેજ: 90.7%
ના રોજ 24/11 12:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Inari, Saariselkä
ભૂતકાળના અવલોકનો, Inari, Saariselkä >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 23°
લઘુત્તમ: 19°
કાલે
ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ
મહત્તમ: 27°
લઘુત્તમ: 19°
રવિવાર
વાદળછાયું
મહત્તમ: 21°
લઘુત્તમ: 16°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

86° સ્પષ્ટ Khombole, સેનેગલ
Amga, રશિયા -48°

86° સ્પષ્ટ Tiébo, સેનેગલ
Allakh-Yun’, રશિયા સ્પષ્ટ -46°

84° સ્પષ્ટ Ouaoundé, સેનેગલ
Ynykchanskiy, રશિયા સ્પષ્ટ -46°

84° સ્પષ્ટ Ouro Sogui, સેનેગલ
Vanavara, રશિયા ઘેરાયેલું -34°

84° સ્પષ્ટ Polel Diaoubé, સેનેગલ
Kankunskiy, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -30°